Aktualności

PROSARMACJA W KOŚCIELNIKACH

„ProSarmacja” 19-20 czerwca 2010

Będzie to 2-dniowe, barwne widowisko plenerowe z udziałem rekonstruktorów historycznych specjalizujących się w tradycji XVII wieku, którzy odtworzą: biwak wojsk polskich i obcego autoramentu z XVII w. Wszystko...

2010-06-17 więcej...
Partnerzy Mapa Dojazdu
Wyświetl większą mapę

Ciekawostka historyczna

2010-03-15„Konstancja
z Dembińskich Wodzicka
po 1773 zaprowadziła
w pałacu i w ogrodzie
znaczne zmiany, ona też
kaplicę ogrodową zamieniła na
altanę, a ołtarz noszący datę 1708 r.,
przeniosła do nyży zamkniętej w pałacu.
Pozwolenie z Rzymu na odprawianie
tamże mszy św. opiewa na jej imię.”

List nieznanego projektodawcy
przeróbek do Konstancji
z Dembińskich Wodzicka

„Z tey Kaplicy zrobiemy
altankę. Uchoway Boże
od Nabożeństwa...
odprowadzam iak też
do mnie Jaśnie
Wielmożna Pani
Dobrodzieyka
zdawacz może. ...
Kaplicę chcę dacz w samym
Pałacu bo tu daleko chodzicz
zwłaszcza podczas słoty...”

Kontakt
office@wojciechweiss.pl
Odwiedź nas Główny sponsor Patronat